Modificari privind Procedura de organizare si functionare a Registrului Operatorilor Intracomunitari (ROI)

Prin Ordinul ANAF nr. 1180/08.08.2012 publicat in Monitorul Oficial nr. 587 din 17.08.2012 a fost modificat Ordinul ANAF nr. 2101/2010 privind procedura de organizare si functionare a Registrului Operatorilor Intracomunitari.
Modificarea priveste documentele necesare inregistrarii in ROI si procedura radierii din oficiu a persoanelor inregistrate in ROI. Astfel:

Pentru inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari societatile comerciale trebuie sa depuna urmatoarele documente:

– Cerere de inscriere in ROI – formular 095;
– Certificate de cazier judiciar pentru administratorii societatilor pe actiuni si a societatilor in comandita pe actiuni;
– Certificate de cazier judiciar pentru administratorii si asociatii ce detin mai mult de 5% din valoarea capitalului social pentru societatile organizate sub alte forme (SRL, SNC, SCS, etc);
– In cazul in care in caziere sunt inregistrate infractiuni, este necesara justificarea faptului ca nu sunt infractiuni economice;
– Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului pentru identificarea modului de detinere a capitalului social.

Persoanele inregistrate in Registrul Operatorilor Intracomunitari pot fi radiate din oficiu in urmatoarele situatii:

– In cazul in care se anuleaza de catre ANAF codul de inregistrare in scopuri de TVA;
– In cazul in care operatorul economic nu efectueaza tranzactii intracomunitare in anul ulterior inregistrarii in ROI;
– In cazul in care operatorul economic solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA;
– In cazul in care administratorii sau asociatii ce detin mai mult de 5% din valoarea capitalului social al societatii au comis fapte de natura infractiunilor economice si a inceput urmarirea penala impotriva acestora.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email