Modificări privind sistemul de taxare la Registrul Comerțului.

Prin HG nr. 902/2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 667 din 24 septembrie 2012, Guvernul a introdus un set de tarife unice pentru operațiunile de înregistrare în Registrul Comerțului.
Noul sistem de taxare intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, respectiv 23 noiembrie 2012.

În actul normativ sunt prevăzute tarifele pentru următoarele servicii:

 • Cerere de înregistrare în registrul comerțului – persoane juridice (cuprinde: autorizare constituire, înmatriculare, autorizare funcționare prin declarație pe propria răspundere) – 250 lei;
 • Cerere de înregistrare în registrul comerțului – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale (cuprinde: înmatriculare, autorizare functionare prin declarație pe propria răspundere) – 90 lei;
 • Cererile de mențiuni simple, cum ar fi cererea de verificare disponibilitate / rezervare denumire firmă sau cererea de verificare disponibilitate/rezervare emblemă – 45 lei;
 • Cereri mențiuni complexe: cerere de mențiuni cu două sau mai multe operațiuni – PJ – 220 lei;
 • Cerere copii certificate – PJ/PFA, II, IF – 4+0,2 lei/pagină;
 • Cerere eliberare informații punctuale de bază (număr de ordine în registrul comerțului, denumire, forma juridică, cod unic de înregistrare, sediu social, durata de funcționare, stare firmă, activitate principală, capital social, administratori, asociați/acționari, date înregistrate în registrul comerțului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat) – 8 lei/ firmă;
 • Cerere eliberare informații punctuale extinse (informațiile punctuale de bază și următoarele categorii de informații suplimentare: activitate secundară, activități autorizate; administratori/reprezentanți pentru sucursale/subunități/sedii secundare; cenzori, informații din situațiile financiare anuale disponibile), alte informații, după caz, date înregistrate în registrul comerțului că un anumit act sau fapt este ori nu este înregistrat) – 24 lei/firmă;
 • Cerere eliberare raport istoric despre o firmă – 250 lei/firmă;
 • Cerere eliberare date statistice (fișă sintetică a investiției străine pentru o țară și o perioadă definită; statistică în funcție de un criteriu) – 20 lei/fișă sintetică/statistică unicriterială;
 • Cerere eliberare informații pentru serii de firme grupate pe maxim 5 criterii – 9 lei/firmă;
 • Cerere eliberare informații pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii – 11 lei/firmă.

Hotărârea prevede că taxele si tarifele se pot achita astfel:

– în numerar;
– prin virament bancar, în conturile deschise la Trezoreria Statului;
– online, prin portalul de servicii al Oficiului National al Registrului Comerțului;
– prin intermediul Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email