Noi modificări ale Codului Fiscal și ale Codului de Procedură Fiscală

În Monitorul Oficial al României nr. 151 din data de 28 februarie 2014 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.
Vă prezentăm câteva dintre modificările aduse Codului Fiscal și Codului de Procedură Fiscală prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014:
  • eliminarea obligaţiei certificării declaraţiilor anuale de impozit pe profit, care va deveni opţională pentru contribuabili;
  • posibilitatea ca autorităţile fiscale să poată folosi ca mijloace de probă date stocate pe orice fel de servere şi înregistrări audio-video;
  • reducerea nivelului dobânzii de întârziere pentru neachitarea la termen a obligaţiilor fiscale, la 0,03% pentru fiecare zi de întârziere, faţă de cel stabilit până în prezent, de 0,04%;
  • poprirea nu va putea fi înfiinţată înainte de împlinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicării somaţiei;
  • în domeniul rambursării taxei pe valoarea adăugată, prin excepţie de la regula potrivit căreia rambursarea TVA se face numai după efectuarea controlului fiscal, în cazul în care suma solicitată la rambursare este de până la 45.000 lei, organul fiscal va rambursa taxa, efectuând ulterior, inspecţiei fiscale.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email